מדריך מקיף ל Apache Kafka

מדריך מקיף ל Apache Kafka

מאפשרת לשלוח, לקבל, לאחסן ולעבד נתונים בצורה אמינה וסקלאבילית. במאמר זה, נסקור את העקרונות הבסיסיים של Apache Kafka, נבין כיצד הוא פועל ונראה דוגמאות פרקטיות לשימוש בו.

מה זה Apache Kafka?

Kafka פותחה במקור על ידי LinkedIn ונכתבה ב-Java וב-Scala. היא משמשת ליישומים רבים הדורשים עיבוד נתונים בזמן אמת, כגון ניטור מערכות, עיבוד לוגים וניתוח נתונים.

מונחים בסיסיים ב-Kafka:

 1. Producer: יישום ששולח נתונים ל-Kafka.
 2. Consumer: יישום שקורא נתונים מ-Kafka.
 3. Topic: ערוץ שבו הנתונים נכתבים ונקראים.
 4. Partition: חלוקה של ה-Topic למקטעים נפרדים לניהול נתונים מקבילי.
 5. Broker: שרת שמאחסן את ה-Topics ומנהל את הנתונים.
 6. Cluster: אוסף של Brokers הפועלים יחד.

התקנה והגדרה

התקנת Kafka

ניתן להתקין את Kafka במספר דרכים, אך נשתמש כאן בדוגמה של התקנה על Docker.

docker-compose.yml

version: '2'
services:
 zookeeper:
  image: wurstmeister/zookeeper:3.4.6
  ports:
   - "2181:2181"
 kafka:
  image: wurstmeister/kafka:2.12-2.3.0
  ports:
   - "9092:9092"
  expose:
   - "9093"
  environment:
   KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: INSIDE://kafka:9093,OUTSIDE://localhost:9092
   KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: INSIDE:PLAINTEXT,OUTSIDE:PLAINTEXT
   KAFKA_LISTENERS: INSIDE://0.0.0.0:9093,OUTSIDE://0.0.0.0:9092
   KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper:2181
   KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: INSIDE
  volumes:
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock

הפעלת ה-Docker Compose:

docker-compose up -d

התחברות ל-Kafka

נראה דוגמה להתחברות ל-Kafka ב-Node.js בעזרת הספרייה kafkajs.

npm install kafkajs

Producer (שליחת הודעות):

const { Kafka } = require('kafkajs');

const kafka = new Kafka({
 clientId: 'my-app',
 brokers: ['localhost:9092']
});

const producer = kafka.producer();

const run = async () => {
 await producer.connect();
 await producer.send({
  topic: 'test-topic',
  messages: [
   { value: 'Hello KafkaJS user!' },
  ],
 });

 await producer.disconnect();
};

run().catch(console.error);

Consumer (קריאת הודעות):

const { Kafka } = require('kafkajs');

const kafka = new Kafka({
 clientId: 'my-app',
 brokers: ['localhost:9092']
});

const consumer = kafka.consumer({ groupId: 'test-group' });

const run = async () => {
 await consumer.connect();
 await consumer.subscribe({ topic: 'test-topic', fromBeginning: true });

 await consumer.run({
  eachMessage: async ({ topic, partition, message }) => {
   console.log({
    value: message.value.toString(),
   });
  },
 });
};

run().catch(console.error);

דוגמה לפרויקט: מערכת ניתוח לוגים בזמן אמת

נניח שאנחנו עובדים על פרויקט של מערכת ניתוח לוגים בזמן אמת, שמטרתה לעקוב ולנתח נתוני לוגים הנאספים ממספר רב של שרתים ומערכות. המערכת הזו יכולה להיות שימושית עבור צוותי DevOps ואבטחת מידע לניטור אירועים, זיהוי בעיות בזמן אמת וניתוח מגמות.

בפרויקט הבא נדגים שימוש ב-Apache Kafka כדי לבנות מערכת ניתוח לוגים בזמן אמת. ניישם Producers ששולחים את נתוני הלוגים ל-Kafka, ו-Consumers שמבצעים עיבוד וניתוח של הלוגים בזמן אמת. המערכת תאפשר לצוותים לזהות בעיות ולנטר אירועים בצורה יעילה, תספק כלי ניתוח חזקים למעקב וחקירה של נתוני הלוגים.

תיאור הפרויקט

הפרויקט כולל מספר רכיבים עיקריים:

 1. Log Producers: יישומים או סקריפטים שמפיקים את נתוני הלוגים ושולחים אותם ל-Kafka.
 2. Kafka Cluster: משמש כמתווך שמקבל את הודעות הלוגים ושומר אותן בצורה מבוזרת.
 3. Log Consumers: יישומים שקוראים את נתוני הלוגים מ-Kafka ומבצעים עיבוד וניתוח בזמן אמת.
 4. Data Storage: מאגר נתונים לאחסון נתוני הלוגים המעובדים לצורך ניתוח עתידי.
 5. Monitoring Dashboard: ממשק משתמש להצגת הנתונים והאנליזות בזמן אמת.

תהליך העבודה

 1. שליחת לוגים: כל שרת או מערכת שולחים את נתוני הלוגים שלהם ל-Kafka Topic ייעודי.
 2. איסוף הלוגים: Kafka Cluster מקבל את הודעות הלוגים ומפזר אותן בין הצרכנים השונים.
 3. עיבוד הלוגים: הצרכנים קוראים את הודעות הלוגים מ-Kafka ומבצעים עיבוד בזמן אמת, כולל זיהוי בעיות, התראות וניטור מגמות.
 4. אחסון נתונים: הלוגים המעובדים נשמרים במאגר נתונים, כמו Elasticsearch, לצורך ניתוח ודיווח עתידי.
 5. הצגת נתונים: ממשק משתמש מציג את הנתונים המעובדים והאנליזות בצורה גרפית וידידותית למשתמש.

דוגמה לקוד

Producer (שליחת לוגים):

const { Kafka } = require('kafkajs');

const kafka = new Kafka({
 clientId: 'log-producer',
 brokers: ['localhost:9092']
});

const producer = kafka.producer();

const run = async () => {
 await producer.connect();
 await producer.send({
  topic: 'logs',
  messages: [
   { value: 'ERROR: Server failed to start' },
   { value: 'INFO: User logged in' },
  ],
 });

 await producer.disconnect();
};

run().catch(console.error);

Consumer (עיבוד לוגים):

const { Kafka } = require('kafkajs');

const kafka = new Kafka({
 clientId: 'log-consumer',
 brokers: ['localhost:9092']
});

const consumer = kafka.consumer({ groupId: 'log-group' });

const run = async () => {
 await consumer.connect();
 await consumer.subscribe({ topic: 'logs', fromBeginning: true });

 await consumer.run({
  eachMessage: async ({ topic, partition, message }) => {
   const logMessage = message.value.toString();
   console.log(`Received log: ${logMessage}`);
   // עיבוד הלוגים - זיהוי בעיות, התראות וכו'
  },
 });
};

run().catch(console.error);

שימושים נפוצים ב-Kafka

 1. עיבוד נתונים בזמן אמת (Real-Time Data Processing):
  • Kafka משמשת לעיבוד נתונים בזמן אמת במערכות שונות, כמו ניטור אירועים, עיבוד לוגים וניתוח נתונים.
 2. אינטגרציה בין מערכות (System Integration):
  • Kafka משמשת כמתווך בין מערכות שונות, מה שמקל על האינטגרציה והתקשורת ביניהן.
 3. מערכות ניתוח נתונים (Data Analytics):
  • Kafka מאפשרת להזרמת נתונים בזמן אמת למערכות ניתוח נתונים כמו Apache Spark ו-Apache Flink.
 4. בקרת גירסאות (Event Sourcing):
  • Kafka מאפשרת שמירת כל השינויים במערכת כרשומות אירועים, מה שמאפשר שחזור גירסאות קודמות של המערכת.

ניהול Kafka

Kafka מגיעה עם כלי ניהול מתקדם כמו Kafka Manager, המאפשר לצפות במצב המערכת, לנהל Topics, Partitions, Consumers ו-Producers, ולבצע פעולות נוספות. כלים אלו עוזרים לשמור על מערכת Kafka מתפקדת בצורה אופטימלית וסקלאבילית.

ההבדלים בין Kafka לבין RabbitMq

ההבדלים בין Kafka לבין RabbitMq

יש קשר בין Kafka לבין RabbitMQ בכך ששניהם מערכות תיווך הודעות (message brokers) המשמשות להעברת הודעות בין שירותים או יישומים. עם זאת, יש הבדלים משמעותיים ביניהם במטרות, בתכונות ובשימושים. הנה סקירה קצרה של ההבדלים והקשרים בין Kafka לבין RabbitMQ:

מטרות ותכונות

RabbitMQ

 1. תיווך הודעות (Message Brokering):
  • RabbitMQ מיועדת בעיקר לתיווך הודעות בין שירותים. הוא מספק תמיכה במגוון פרוטוקולים כמו AMQP, MQTT, STOMP ועוד.
 2. פיזור עומסים (Load Balancing):
  • RabbitMQ מפזר עומסים בין צרכנים שונים על מנת להבטיח שהעומס מתחלק בצורה שווה.
 3. ניהול תורים (Queue Management):
  • מאפשר הגדרה וניהול של תורים, כולל תמיכה בתורים מתוזמנים ובתורים בעלי עדיפות.
 4. אבטחת הודעות (Message Acknowledgment):
  • תומך במנגנונים של אישור הודעות על מנת להבטיח שהודעות לא יאבדו או ישכפלו.

Kafka

 1. סטרימינג נתונים (Data Streaming):
  • Kafka נבנתה לעיבוד והזרמת נתונים בזמן אמת, ומתאימה במיוחד לעיבוד נתונים גדולים.
 2. עיבוד נתונים מבוזר (Distributed Processing):
  • Kafka בנויה לעבודה במערכות מבוזרות עם תמיכה בסקלאביליות גבוהה ואמינות.
 3. שמירת נתונים (Data Retention):
  • Kafka שומרת נתונים לאורך זמן (retention) ומאפשרת לצרכנים לקרוא נתונים מחדש בכל זמן.
 4. סקלביליות ואמינות (Scalability and Reliability):
  • Kafka מתוכננת לעבוד בסביבה עם מספר רב של צרכנים ויוצרים, ותומכת בכמויות עצומות של נתונים.

שימושים נפוצים

RabbitMQ

 • מערכות ERP ו-CRM: שילוב תהליכים בין מערכות פנימיות.
 • יישומי IoT: העברת הודעות ממכשירים חכמים לשרתים מרכזיים.
 • מיקרו-שירותים (Microservices): תקשורת בין שירותים שונים במערכת מבוזרת.

Kafka

 • ניתוח נתונים בזמן אמת (Real-Time Analytics): עיבוד והזרמת נתונים למערכות ניתוח כמו Apache Spark ו-Apache Flink.
 • ניטור מערכות (System Monitoring): מעקב וניטור של אירועים ולוגים.
 • אינטגרציה בין מערכות (System Integration): חיבור בין מערכות שונות והזרמת נתונים בצורה חלקה.

לקריאה עוד על RabbitMQ

סיכום

Apache Kafka הוא כלי רב עוצמה לעיבוד והזרמת נתונים בזמן אמת. במאמר זה סקרנו את העקרונות הבסיסיים של Kafka, ראינו כיצד להתקין ולהגדיר אותו, ולמדנו כיצד להשתמש בו לשליחת וקבלת הודעות. ראינו דוגמא לפרויקט אמיתי, וגם את ההבדלים בין Kafka לבין RabbitMQ. למדנו על היתרונות של Kafka שכוללים עיבוד נתונים בזמן אמת, אינטגרציה בין מערכות, ומערכות ניתוח נתונים, מה שהופך אותו לכלי חשוב בכל ארכיטקטורה מודרנית של מערכות מידע.

בהצלחה!

שתפו את הפוסט

צרו קשר

דילוג לתוכן