מדריך לבחינת AWS Certified DevOps Engineer – Professional + שאלות לדוגמא

מדריך לבחינת AWS Certified DevOps Engineer – Professional + שאלות לדוגמא

הסמכת AWS Certified DevOps Engineer – Professional היא אחת מההסמכות היוקרתיות בתחום מחשוב ענן שמציעה Amazon Web Services (AWS). הסמכה זו מיועדת למומחים בתחום DevOps שמעוניינים להפגין יכולות גבוהות באוטומציה, פריסה וניהול תשתיות בענן של AWS.

הסבר על בחינת AWS Certified DevOps Engineer :

 • מטרה: ההסמכה מיועדת לאנשי מקצוע בתחום DevOps שיכולים לנהל ולבצע תהליכים אוטומטיים לפריסה, ניהול ותפעול תשתיות ושירותים ב-AWS.
 • מבחן: הבחינה מורכבת משאלות רבות ברירה (Multiple Choice) ושאלות עם מספר תשובות נכונות (Multiple Response). משך הבחינה הוא 180 דקות.
 • תנאים מקדימים: מומלץ למועמדים להיות בעלי הסמכה קודמת ברמת Associate ב-AWS (כגון AWS Certified Developer או AWS Certified SysOps Administrator) וידע מעמיק בשירותי AWS וניהול תשתיות.

מחיר משוער :

מחיר הבחינה נע סביב 300 דולר. חשוב לציין כי ניתן לבצע את הבחינה באינטרנט תחת פיקוח, מה שמוסיף גמישות למועמדים. בנוסף, יש לקחת בחשבון את עלויות הקורסים וההכשרות שמומלץ לעבור לפני הבחינה.

נושאי הלימוד לקראת בחינת AWS Certified DevOps Engineer :

 • ניהול קוד ותשתית באמצעות קוד: יצירת וניהול תשתיות בעזרת כלי אוטומציה כמו AWS CloudFormation ו-Terraform.
 • אוטומציה של תהליכי פריסה: תכנון וביצוע של תהליכי פריסה אוטומטיים באמצעות שירותים כמו AWS CodePipeline ו-AWS CodeDeploy.
 • ניהול ושירותים למעקב ואבחון: שימוש בכלים כמו Amazon CloudWatch, AWS Config ו-AWS X-Ray לניטור ואבחון מערכות.
 • ביצועים וארכיטקטורה: הבנת עקרונות הארכיטקטורה של AWS ושימוש בכלים כמו AWS Elastic Beanstalk ו-AWS OpsWorks.
 • ביטחון ותאימות: ניהול הרשאות ומשתמשים באמצעות AWS IAM (Identity and Access Management) ויישום מדיניות אבטחה.
 • מדרגיות וזמינות גבוהה: תכנון מערכות מדרגיות ועמידות באמצעות שירותים כמו Amazon EC2 Auto Scaling ו-Amazon RDS.

הכנה לבחינה:

 • קורסים והכשרות: AWS מציעה קורסים והדרכות ייעודיים להכנה לבחינה, הכוללים תרגול מעשי וידע תאורטי. ניתן למצוא גם קורסים מקוונים באתרי לימוד כמו Coursera, Udemy ו-LinkedIn Learning.
 • חומרי לימוד והכנה: מומלץ להשתמש בספרי לימוד, מבחנים לדוגמה, וסרטוני הדרכה רשמיים של AWS.
 • ניסיון מעשי: חשיבות גבוהה ניתנת לניסיון מעשי בעבודה עם AWS וביצוע פרויקטים אמיתיים בתחום DevOps.

קורסים להכנה לבחינה:

ניתן לקבל שירותי ייעוץ מותאם אישי ולבצע מספר קורסים מקדימים טרם הבחינה, כמו למשל קורס DevOps וקורס GIT

בנוסף לטובת לימוד והכרת הענן של AWS ניתן ללמוד קורס פיתוח ענן

יתרונות ההסמכה:

הסמכת AWS Certified DevOps Engineer – Professional מוכיחה את יכולותיך הגבוהות בתחום DevOps ומחשוב ענן, ומעניקה לך יתרון תחרותי בשוק העבודה. בנוסף, היא משפרת את היכולת לנהל ולבצע תהליכים אוטומטיים בצורה יעילה ומקצועית, מה שתורם לשיפור ביצועים ותשתיות בארגון.

שאלות בסגנון הסמכת AWS Devops

שאלה 1

שאלה: מהו השירות המתאים ביותר ליצירת תהליך פריסה אוטומטי מרגע כתיבת הקוד ועד לפריסה ב-AWS?

 • א. AWS CodeBuild
 • ב. AWS CodePipeline
 • ג. AWS CloudFormation
 • ד. AWS CodeCommit

תשובה: ב. AWS CodePipeline

הסבר: AWS CodePipeline הוא שירות לניהול תהליכי CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) המאפשר ליצור תהליכי פריסה אוטומטיים מרגע כתיבת הקוד ועד לפריסה בסביבת היעד. הוא מתממשק עם שירותים אחרים כמו CodeCommit, CodeBuild ו-CodeDeploy כדי להבטיח תהליך פריסה רציף ואוטומטי.

שאלה 2

שאלה: איזה שירות ב-AWS מאפשר ניטור ואיסוף מדדים, לוגים ואירועים בזמן אמת?

 • א. AWS CloudTrail
 • ב. AWS X-Ray
 • ג. Amazon CloudWatch
 • ד. AWS Config

תשובה: ג. Amazon CloudWatch

הסבר: Amazon CloudWatch הוא שירות לניטור ואיסוף מדדים, לוגים ואירועים בזמן אמת. הוא מאפשר מעקב אחר הביצועים והבריאות של המשאבים והשירותים ב-AWS ומספק יכולות התרעה והתראה על בעיות פוטנציאליות.

שאלה 3

שאלה: איזה כלי ב-AWS מאפשר אוטומציה של יצירת וניהול תשתיות בצורה תיאורית?

 • א. AWS CodeDeploy
 • ב. AWS CloudFormation
 • ג. AWS OpsWorks
 • ד. AWS Elastic Beanstalk

תשובה: ב. AWS CloudFormation

הסבר: AWS CloudFormation מאפשר יצירת וניהול תשתיות באמצעות קבצי תבנית (template) תיאוריים. בעזרת קבצי ה-JSON או ה-YAML ניתן להגדיר ולפרוס את כל המשאבים הדרושים באופן אוטומטי ומובנה.

שאלה 4

שאלה: איזה שירות ב-AWS מתאים לשימוש לניהול גרסאות הקוד בצורה מבוזרת?

 • א. AWS CodeDeploy
 • ב. AWS CodeCommit
 • ג. AWS CodePipeline
 • ד. AWS CodeBuild

תשובה: ב. AWS CodeCommit

הסבר: AWS CodeCommit הוא שירות לניהול גרסאות קוד (source control) בצורה מבוזרת, הדומה ל-Git. הוא מאפשר אחסון וניהול קוד מקור בסביבת ענן מאובטחת ומספק גישה נוחה למפתחים לעבוד בקבוצות.

שאלה 5

שאלה: באיזה שירות ב-AWS ניתן להשתמש לביצוע ניתוח ובדיקת תלות (trace) של שירותים מיקרו-שירותים (microservices)?

 • א. AWS CloudTrail
 • ב. AWS X-Ray
 • ג. Amazon CloudWatch
 • ד. AWS Config

תשובה: ב. AWS X-Ray

הסבר: AWS X-Ray הוא שירות המאפשר ניתוח ובדיקת תלות (trace) של שירותים מיקרו-שירותים. הוא מספק כלים להבנת כיצד השירותים השונים מתקשרים זה עם זה ולזיהוי בעיות בביצועים.

שאלה 6

שאלה: מהו השירות המומלץ לשימוש כאשר יש צורך בפריסה אוטומטית של אפליקציות בענן AWS?

 • א. AWS CodePipeline
 • ב. AWS CodeDeploy
 • ג. AWS Elastic Beanstalk
 • ד. AWS CloudFormation

תשובה: ג. AWS Elastic Beanstalk

הסבר: AWS Elastic Beanstalk מאפשר פריסה אוטומטית וניהול אפליקציות בענן AWS. הוא מטפל בפריסה, בקרת הגרסאות, קביעת קנה מידה אוטומטי ומעקב אחר ביצועים, כך שמפתחים יכולים להתמקד בכתיבת הקוד.

שאלה 7

שאלה: איזה שירות ב-AWS מאפשר אוטומציה של תהליכי פריסה ותומך בביצוע רולבק (rollback) אוטומטי במקרה של כשל בפריסה?

 • א. AWS CodeCommit
 • ב. AWS CodeBuild
 • ג. AWS CodeDeploy
 • ד. AWS CloudFormation

תשובה: ג. AWS CodeDeploy

הסבר: AWS CodeDeploy הוא שירות המאפשר אוטומציה של תהליכי פריסה של אפליקציות ותומך בביצוע רולבק אוטומטי במקרה של כשל בפריסה. הוא מאפשר לפרוס קוד לכל סוג של שרתים, כולל Amazon EC2, AWS Fargate ומכונות מקומיות.

שאלה 8

שאלה: מהו השירות המתאים לניהול זהויות והרשאות ב-AWS?

 • א. AWS IAM
 • ב. AWS Organizations
 • ג. AWS Config
 • ד. AWS Trusted Advisor

תשובה: א. AWS IAM

הסבר: AWS Identity and Access Management (IAM) הוא שירות לניהול זהויות והרשאות ב-AWS. הוא מאפשר יצירה וניהול של משתמשים, קבוצות, תפקידים ומדיניות גישה כדי לשלוט בגישה למשאבים ושירותים ב-AWS בצורה מאובטחת.

שאלה 9

שאלה: איזה שירות ב-AWS מתאים לניהול ולהפעלת סקריפטים אוטומטיים על מכונות EC2?

 • א. AWS CloudFormation
 • ב. AWS Lambda
 • ג. AWS Systems Manager
 • ד. AWS CodeDeploy

תשובה: ג. AWS Systems Manager

הסבר: AWS Systems Manager הוא שירות המאפשר ניהול ואוטומציה של משימות תחזוקה על מכונות EC2. הוא כולל כלים לניהול תצורה, אוטומציה של סקריפטים ואיסוף מידע על המערכות.

שאלה 10

שאלה: איזה שירות ב-AWS מאפשר יצירת מכונות וירטואליות בצורה אוטומטית ויכולת קנה מידה אוטומטי בהתאם לעומס?

 • א. Amazon EC2 Auto Scaling
 • ב. AWS CloudFormation
 • ג. AWS Elastic Beanstalk
 • ד. AWS OpsWorks

תשובה: א. Amazon EC2 Auto Scaling

הסבר: Amazon EC2 Auto Scaling מאפשר יצירת מכונות וירטואליות (instances) בצורה אוטומטית ויכולת קנה מידה אוטומטי בהתאם לעומס. הוא מבטיח שהאפליקציות יוכלו להתמודד עם שינויים בעומס בצורה גמישה ויעילה.

סיכום

הסמכת AWS Certified DevOps Engineer – Professional מהווה אבן דרך משמעותית לאנשי מקצוע בתחום DevOps המעוניינים להעמיק את יכולותיהם בניהול תשתיות ושירותים בענן AWS. הבחינה כוללת מגוון רחב של נושאים כגון אוטומציה, פריסה, ניהול תשתיות, ניטור וביטחון, ומספקת למועמדים כלים מעשיים להתמודד עם אתגרים מורכבים בסביבות ענן מודרניות.

הבחינה מייצרת הזדמנויות למועמדים להוכיח את כישוריהם ולקדם את הקריירה שלהם בתחום המבוקש של מחשוב ענן. ההכנה לבחינה כוללת לימוד מקיף של שירותי AWS, תרגול מעשי והתנסות בנושאים כמו AWS CodePipeline, CloudFormation ו-Amazon CloudWatch.

ההסמכה מציעה יתרון מובהק למועמדים בשוק. עם סיום המבחן והסמכת DevOps Engineer – Professional, המומחים מצוידים בידע הנדרש לביצוע תפקידים מורכבים ולהובלת פרויקטים קריטיים בסביבות ענן AWS.

שתפו את הפוסט

צרו קשר

דילוג לתוכן