לימוד React – מדריך ל React Hooks מתקדמים

לימוד React – מדריך ל React Hooks מתקדמים

במאמר הקודם למדנו מה זה Hooks וראינו דוגמאות ל -Hooks הבסיסיים בריאקט כעת נעבור לשלב הבא ונכיר את ה-Hooks המתקדמים יותר: useMemo, useCallback, useLayoutEffect, useImperativeHandle, useDebugValue ו-useId. מאמר זה יספק דוגמאות קוד והסברים מפורטים לכל אחד מה-Hooks הללו.

useMemo

ה-Hook useMemo משמש למזעור חישובים חוזרים ולשיפור ביצועים על ידי החזרת ערך ממורכב רק כאשר אחת מהתלויות משתנה.

דוגמה:

import React, { useState, useMemo } from 'react';

function ExpensiveCalculationComponent({ num }) {
 const expensiveCalculation = (num) => {
  console.log("Calculating...");
  return num * 2;
 };

 const result = useMemo(() => expensiveCalculation(num), [num]);

 return <div>{result}</div>;
}

function App() {
 const [number, setNumber] = useState(0);

 return (
  <div>
   <input
    type="number"
    value={number}
    onChange={(e) => setNumber(parseInt(e.target.value))}
   />
   <ExpensiveCalculationComponent num={number} />
  </div>
 );
}

במקרה זה, useMemo מבצע חישוב כבד רק כאשר הערך של num משתנה.

useCallback

ה-Hook useCallback מחזיר גרסה ממורכבת של פונקציה אשר משתנה רק אם אחת מהתלויות שלה משתנה. זה שימושי במיוחד כאשר מעבירים פונקציות לקומפוננטות ילד.

דוגמה:

import React, { useState, useCallback } from 'react';

const Button = React.memo(({ handleClick }) => {
 console.log("Button re-rendered");
 return <button onClick={handleClick}>Click me</button>;
});

function App() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 const increment = useCallback(() => {
  setCount((prevCount) => prevCount + 1);
 }, []);

 return (
  <div>
   <p>Count: {count}</p>
   <Button handleClick={increment} />
  </div>
 );
}

במקרה זה, useCallback מבטיח שהפונקציה increment לא תשתנה בין רינדורים אלא אם התלויות שלה משתנות.

useLayoutEffect

ה-Hook useLayoutEffect פועל כמו useEffect אך מתבצע לאחר כל רינדור ולאחר עדכון ה-DOM.

דוגמה:

import React, { useState, useMemo } from 'react';

function ExpensiveCalculationComponent({ num }) {
 const expensiveCalculation = (num) => {
  console.log("Calculating...");
  return num * 2;
 };

 const result = useMemo(() => expensiveCalculation(num), [num]);

 return <div>{result}</div>;
}

function App() {
 const [number, setNumber] = useState(0);

 return (
  <div>
   <input
    type="number"
    value={number}
    onChange={(e) => setNumber(parseInt(e.target.value))}
   />
   <ExpensiveCalculationComponent num={number} />
  </div>
 );
}

במקרה זה, useLayoutEffect מאפשר גישה ל-DOM לאחר כל רינדור.

useImperativeHandle

ה-Hook useImperativeHandle מאפשר לקומפוננטות חשיפה של ערכים ופונקציות מסוימות דרך ה-Ref שלהן.

דוגמה:

import React, { useRef, useImperativeHandle, forwardRef } from 'react';

const FancyInput = forwardRef((props, ref) => {
 const inputRef = useRef();

 useImperativeHandle(ref, () => ({
  focus: () => {
   inputRef.current.focus();
  },
  clear: () => {
   inputRef.current.value = "";
  },
 }));

 return <input ref={inputRef} />;
});

function App() {
 const fancyInputRef = useRef();

 return (
  <div>
   <FancyInput ref={fancyInputRef} />
   <button onClick={() => fancyInputRef.current.focus()}>Focus</button>
   <button onClick={() => fancyInputRef.current.clear()}>Clear</button>
  </div>
 );
}

במקרה זה, useImperativeHandle מאפשר גישה לפונקציות focus ו-clear של הקומפוננטה FancyInput.

useDebugValue

ה-Hook useDebugValue משמש להצגת ערכים במצב דיבוג.

דוגמה:

import React, { useState, useDebugValue } from 'react';

function useFriendStatus(friendID) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);

 useDebugValue(isOnline ? 'Online' : 'Offline');

 // דמיוני קוד להתחברות לסטטוס של חבר
 return isOnline;
}

function FriendListItem({ friendID }) {
 const isOnline = useFriendStatus(friendID);

 return (
  <li style={{ color: isOnline ? 'green' : 'black' }}>
   {friendID}
  </li>
 );
}

במקרה זה, useDebugValue מציג מידע על סטטוס החבר בזמן דיבוג.

useId

ה-Hook useId משמש ליצירת מזהים ייחודיים שניתן להשתמש בהם ב-HTML.

דוגמה:

import React, { useId } from 'react';

function Form() {
 const id = useId();

 return (
  <div>
   <label htmlFor={`${id}-name`}>Name</label>
   <input id={`${id}-name`} type="text" />
  </div>
 );
}

function App() {
 return (
  <div>
   <Form />
  </div>
 );
}

במקרה זה, useId יוצר מזהה ייחודי עבור אלמנטים בטופס.

סיכום

React Hooks המתקדמים מאפשרים למפתחים לכתוב קוד אפקטיבי, ממוקד וביצועים טובים יותר. במאמר זה סקרנו את ה-Hooks useMemo, useCallback, useLayoutEffect, useImperativeHandle, useDebugValue ו-useId, יחד עם דוגמאות קוד והסברים לביצוע.

אם מעניין אותכם להתמקצע בריאקט או לעשות הסבה טכנולוגית לצוות שלכם, מוזמנים לדבר איתנו על קורס React

שתפו את הפוסט

צרו קשר

דילוג לתוכן